Rotgans

Branta bernicla

Orde:Eendvogels (Anseriformes)
Familie:Eenden (Anatidae)
Lengte:55 tot 62 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Agrarisch gebied
Toelichting
Periode:
Wintergast
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

Het verenkleed is voornamelijk donkergrijs en zwart van kleur
De snavel en de poten zijn zwart
Het achtereind is wit
Aan beide zijden van de hals bevindt zich een witte vlek

Omschrijving

De rotgans is een kleine, grotendeels zwarte gans waarvan de witte vlek in de hals het meest opvallende kenmerk is. De verwante zwarte rotgans doet slechts zelden Nederland aan, maar lijkt sterk op de gewone rotgans. De zwarte rotgans heeft in tegenstelling tot de gewone rotgans echter een zwarte buik en heeft bovendien een witte streep over de flanken. Een enkele keer is ook de witbuikrotgans in Nederland aangetroffen.

De rotgans broedt in kolonies in het noorden van Rusland en komt alleen in de winter in Nederland voor. De vogel overwintert onder andere op moddervlakten en weiden langs de kust. De vogel trekt pas laat in het voorjaar terug naar het noorden en is daardoor tot in juni in Nederland aan te treffen.

Zie ook: Brandgans, Grote Canadese gans, Wilde eend, Grauwe gans en Kuifeend