Ruigpootbuizerd

Buteo lagopus

Orde:Roofvogels (Falconiformes)
Familie:Sperwers (Accipitridae)
Lengte:49 tot 59 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Gebergte
Loofbossen
Naaldbossen
Heide en veld
Toelichting
Periode:
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

Het verenkleed is donkerbruin met een lichtere tekening
De poten zijn geheel bevederd
Op de buik bevindt zich doorgaans een donkere vlek
De staart is licht met een zwarte eindband
De achterrand van de vleugels zijn donker

Omschrijving

De ruigpootbuizerd lijkt sterk op de ongeveer even grote buizerd, maar heeft geheel bevederde poten. Het verenkleed van de ruigpootbuizerd is variabel van kleur, maar niet zo sterk als bij de buizerd. In de vlucht is de ruigpootbuizerd te herkennen aan de donkere achterrand van de vleugels en de donkere eindband. In vergelijking met de buizerd heeft de vogel langere vleugels en een langere staart.

De ruigpootbuizerd broedt in het noorden van Europa, maar trekt in de winter naar West- en Midden-Europa. Op heldere dagen in het voor- of najaar vliegt de vogel vaak op grote hoogte over Nederland. Wanneer de vogel gaat broeden hangt af van het voedselaanbod, in slechte jaren broedt de ruigpootbuizerd helemaal niet.

Zie ook: Buizerd, Sperwer, Havik, Bruine kiekendief en Wespendief