Ruigpootuil

Aegolius funereus

Orde:Uilen (Strigiformes)
Familie:Uilen (Strigidae)
Lengte:22 tot 27 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Dwaalgast
Toelichting
Aantal broedparen:Mogelijk enkele paren

Kenmerken

De bovenzijde is donkerbruin met lichte vlekken
De onderzijde is vaalwit met grijsbruine vlekken
De poten en de tenen zijn bedekt met veren
De gezichtssluier heeft een zwarte rand
De kop is rond en opvallend groot

Omschrijving

De ruigpootuil lijkt sterk op de steenuil die in Nederland veel algemener is. De ruigpootuil onderscheidt zich door de geheel bevederde poten en heeft langere vleugels en een langere staart. Volwassen vogels hebben een zwarte rand rondom de gezichtssluier. De vogel jaagt voornamelijk 's nachts op kleine zoogdieren en een enkele kleine vogel.

Broeden doet de ruigpootuil slechts bij hoge uitzondering in Nederland. Het belangrijkste broedgebied van de ruigpootuil bevindt zich in Scandinavië en in een strook door Midden-Europa. De vogel maakt het nest in boomholten, waarbij de voorkeur uit gaat naar oude nesten van de zwarte specht. Eens in de drie jaar bereikt de muizenpopulatie een hoogtepunt en in deze jaren laat het vrouwtje de verzorging van de pas uitgekomen jongen soms over aan het mannetje om ergens anders aan een nieuw nest te beginnen.

Zie ook: Steenuil, Ransuil, Bosuil, Velduil en Oehoe