Scholekster

Haematopus ostralegus

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Scholeksters (Haematopodidae)
Lengte:39 tot 44 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Agrarisch gebied
Rivieren
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 100.000

Kenmerken

De bovenzijde en de kop zijn zwart
De onderzijde is wit van kleur
De poten zijn oranje tot rood
De snavel is lang en oranje rood
Om het oog bevindt zich een oranje rode ring

Omschrijving

Door het heldere zwart-witte verenkleed is de scholekster een goed herkenbare vogel. In de vlucht is de vogel te herkennen aan de witte vleugelstreep en van onderen gezien aan de zwarte eindrand van zowel de vleugels als de staart. In de winter toont de scholekster een witte keelband. De roep van de scholekster is een schel en hard kiep kiep, dat de vogel vooral in de vlucht laat horen.

In het voorjaar vormen de mannetjes kleine baltsgroepjes waarbij de vogels al roepend en voorovergebogen om elkaar heen lopen. Het nest wordt gebouwd langs de kust, maar ook verder landinwaarts en bestaat uit een eenvoudig kuiltje waarin het vrouwtje ongeveer 4 eieren legt. In steden bouwt de scholekster soms een nest tussen de kiezels op een plat dak. Buiten de broedtijd vormen scholeksters vaak grotere groepen en zijn dan vooral langs de kust te zien.