Slechtvalk

Falco peregrinus

Orde:Roofvogels (Falconiformes)
Familie:Valken (Falconidae)
Lengte:38 tot 51 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Spanwijdte:90 tot 110 cm
Biotoop:
Stedelijk gebied
Moeras
Zee en kust
Agrarisch gebied
Heide en veld
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Enkele tientallen
Toename of afname:Sterke toename

Kenmerken

De onderzijde is vaalwit met een fijne donkere bandering
De bovenzijde is donkergrijs van kleur
Er is een donkere baardstreep aanwezig

Omschrijving

Het voedsel van de slechtvalk bestaat bijna alleen uit vogels, welke in een stootduik gegrepen worden. De slechtvalk begint de stootduik al op grote hoogte en begint de vlucht met een serie snelle vleugelslagen waarna een duikvlucht volgt. Hierbij kunnen snelheden tot meer dan 300 kilometer per uur bereikt worden, wat de slechtvalk tot één van de snelste dieren maakt. Met uitgestrekte poten stort de slechtvalk zich op de prooi, een goed geplaatste aanval wordt door de prooi zelden overleefd.

Vooral door het gebruik van pesticiden in de landbouw is de slechtvalk na de jaren 60 van de vorige eeuw sterk in aantal afgenomen. De vogel was zelfs als broedvogel uit Nederland verdwenen. Door intensief beleid en het plaatsen van speciale nestkasten op hoge objecten zoals de schoorstenen van elektriciteitscentrales broedt tegenwoordig weer een toenemend aantal slechtvalken in Nederland.

Zie ook: Torenvalk, Boomvalk, Kleine torenvalk, Roodpootvalk en Smelleken

Meer informatie over de slechtvalk is ook te vinden op Werkgroep Slechtvalk Nederland.