Smelleken

Falco columbarius

Orde:Roofvogels (Falconiformes)
Familie:Valken (Falconidae)
Lengte:26 tot 33 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Agrarisch gebied
Heide en veld
Toelichting
Periode:
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

De rug is grijs met kleine, donkere streepjes
De onderzijde is lichtbruin met korte, donkere lengtestrepen
De staart is grijs met een donkere eindband
De vleugels zijn kort

Omschrijving

Het smelleken is de kleinste roofvogel van Europa en is het makkelijkst te herkennen aan het vlieggedrag: de vogel vliegt erg snel en vlak boven de grond. Op deze manier overrompelt de vogel de kleine vogels waaruit het belangrijkste voedsel bestaat. Soms ook wordt de prooi net zo lang achtervolgt totdat deze te vermoeid is om nog te ontkomen.

Smellekens broeden in het noorden van Europa, maar trekken in het najaar naar het zuiden. Hierbij trekken de vogels soms ook door Nederland, waarbij enkele vogels niet verder trekken maar in Nederland blijven overwinteren. Vooral langs de kust en in vochtige gebieden kunnen 's winters jagende vogels gezien worden.

Zie ook: Torenvalk, Boomvalk, Slechtvalk, Kleine torenvalk en Roodpootvalk