Smient

Mareca penelope

Orde:Eendvogels (Anseriformes)
Familie:Eenden (Anatidae)
Lengte:42 tot 50 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Agrarisch gebied
Meren
Toelichting
Periode:
Wintergast
Toelichting
Aantal broedparen:Enkele tientallen
Bijzonderheden:De smient staat op de rode lijst.

Kenmerken

De kop van het mannetje is roodbruin van kleur
Bij het mannetje is de borst roze, de rug grijs, de buik wit en de staart zwart
Het vrouwtje is geheel roodbruin met donkere vlekken op de rug
Het voorhoofd is hoog en bij het mannetje geelwit gekleurd
De snavel is blauwgrijs met een zwarte punt

Omschrijving

Door de roodbruine kop is vooral het mannetje van de smient een goed herkenbare soort. In de vlucht is het mannetje te herkennen aan een wit veld op de vleugel. het vrouwtje heeft een minder herkenbaar verenkleed, maar beide geslachten hebben een blauwgrijze snavel met een zwarte punt. De roep van het mannetje bestaat uit een fluitend wie-oe dat het gehele jaar door te horen is.

De smient broedt slechts in zeer kleine aantallen in Nederland. Vogels die in Scandinavië broeden, overwinteren in Nederland of trekken nog verder naar het zuiden. Hierdoor zijn 's winters vaak grote groepen smienten in Nederland te zien, vooral op graslanden langs de kust. In tegenstelling tot de meeste andere eenden grazen smienten 's winters net als ganzen in weilanden.

Zie ook: Krakeend, Wilde eend, Grauwe gans, Kuifeend en Slobeend