Sperwer

Accipiter nisus

Orde:Roofvogels (Falconiformes)
Familie:Sperwers (Accipitridae)
Lengte:29 tot 41 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Spanwijdte:60 tot 80 cm
Biotoop:
Stedelijk gebied
Moeras
Agrarisch gebied
Struiken
Meren
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Bijna 5.000
Toename of afname:Constant

Kenmerken

De bovenzijde blauwgrijs van kleur
De onderzijde is vaalwit met dunne roestbruine dwarsstrepen
Over de staart lopen enkele brede, donkere dwarsbanden

Omschrijving

De sperwer heeft een kenmerkende manier van jagen, de vogel vliegt behendig langs struiken en tussen bomen door, waarbij gebruik wordt gemaakt van iedere beschutting. De vogel vliegt hierbij in een cirkelvormige vlucht, afgewisseld met telkens drie of vier vleugelslagen. Ondertussen speurt de sperwer naar zangvogels, het belangrijkste voedsel, die in een verrassingsaanval gevangen worden.

Het vrouwtje is bij de sperwer beduidend groter dan het mannetje. Het verenkleed van het mannetje is grijzer dan dat van het vrouwtje. De sperwers die in Nederland broeden trekken in de winter zelden weg. De populatie wordt 's winters echter aangevuld met duizenden vogels uit het noorden. In de winter verlaat de sperwer de bossen en is dan ook in steden en dorpen te zien.

Zie ook: Havik, Buizerd, Bruine kiekendief, Wespendief en Grauwe kiekendief