Spotvogel

Hippolais icterina

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Zangers (Sylviidae)
Lengte:11 tot 13 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Struiken
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 20.000
Toename of afname:Constant
Bijzonderheden:De spotvogel staat op de rode lijst.

Kenmerken

De bovenzijde is grijsgroen van kleur
De onderzijde is licht geel
Er is een dunne lichte wenkbrauwstreep aanwezig
De poten zijn blauw-grijs van kleur

Omschrijving

Net als veel andere zangers is ook de spotvogel een schuwe vogel die voornamelijk in dicht struikgewas te vinden is. De spotvogel is onder andere door de lichtgele onderzijde en de opmerkelijk lange snavel van verwante soorten te onderscheiden. Spotvogels zijn ook te herkennen aan de zeer luide, afwisselende zang, die vrijwel altijd vanuit het struikgewas voorgedragen wordt en waarin luide tonen afgewisseld worden met dalende tonen. De spotvogel kan de zang van tientallen vogels imiteren, waaronder vaak die van de kleine karekiet, de rietzanger, de putter en de merel.

Het nest wordt een eind boven de grond gebouwd tussen een aantal takken en bestaat voornamelijk uit gras en wortels. De vogel broedt vrijwel overal in Midden- en Noord-Europa en overwintert in de tropen van Afrika.

Zie ook: Rietzanger, Putter, Kleine karekiet, Tjiftjaf en Fitis