Sprinkhaanzanger

Acrocephalus naevia

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Zangers (Sylviidae)
Lengte:12 tot 14 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Struiken
Meren
Toelichting
Periode:
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Bijna 10.000
Toename of afname:Lichte toename

Kenmerken

De bovenzijde is bruin met donkere strepen
De onderzijde is vaalwit
De flanken zijn lichtbruin
De staart is afgerond

Omschrijving

De sprinkhaanzanger is een onopvallend gekleurde vogel die het best te herkennen is aan de zang, een monotone triller die vooral in de schemering te horen is. Hoewel de vogel zich meestal onopvallend door dicht struikgewas beweegt, laat het mannetje zijn zang horen vanaf een open zangpost. De staart van de sprinkhaanzanger is afgerond en enigszins getrapt. De veren van de vleugels zijn donker met brede, bruine randen, zodat met gesloten vleugels een patroon van donkere strepen ontstaat.

Het voedsel van de sprinkhaanzanger bestaat uit verschillende soorten insecten, insectenlarven en spinnen. Het nest wordt gebouwd van bladeren en gras en bevindt zich vlak boven de grond.

Zie ook: Bosrietzanger, Kleine karekiet, Rietzanger, Grote karekiet en Tjiftjaf