Steltkluut

Himantopus himantopus

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Kluten (Recurvirostridae)
Lengte:33 tot 36 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Toelichting
Periode:
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Enkele paren
Toename of afname:Lichte afname
Bijzonderheden:De steltkluut staat op de rode lijst.

Kenmerken

Het verenkleed is voornamelijk vaalwit van kleur
De vleugels en de rug zijn zwart
De poten zijn rood van kleur en extreem lang
De snavel is lang, dun en recht

Omschrijving

Door de extreem lange poten is de steltkluut een opvallende verschijning. In de vlucht steken de poten ver achter het lichaam uit. Het voedsel bestaat onder andere uit insecten, kreeftachtigen en kleine vissen, die door de lange poten ook in dieper water gevangen kunnen worden. Het mannetje is van het vrouwtje te onderscheiden doordat het mannetje glanzend zwarte bovendelen heeft, terwijl het donkere gedeelte bij het vrouwtje donkerbruin is.

In kleine kolonies bouwt de steltkluut een grote nest van plantenresten, meestal op een verhoging. Nadat de eieren zijn uitgekomen, verlaten de jongen meteen het nest en zoeken al direct zelfstandig voedsel. Van de steltkluut broeden hooguit enkele tientallen paren in Nederland, rond het Middellandse-Zeegebied is de vogel talrijker. De Nederlandse kluten overwinteren kort in Midden-Afrika en komen vanaf maart al weer terug.

Zie ook: Kluut