Strandleeuwerik

Eremophila alpestris

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Leeuweriken (Alaudidae)
Lengte:16 tot 19 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Zee en kust
Agrarisch gebied
Toelichting
Periode:
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

De bovenzijde is grijsbruin van kleur
De onderzijde is vaalwit
Het mannetje heeft in het zomerkleed twee veerpluimpjes op de kop
De kop is vaalgeel met enkele zwarte delen

Omschrijving

Door de opvallende koptekening met gele en zwarte delen is de strandleeuwerik duidelijk herkenbaar. De vogel is in Nederland vooral te zien in het winterkleed, waarbij de koptekening minder duidelijk te zien is. Naast planten en zaden vormen insecten het belangrijkste voedsel van de strandleeuwerik. De vogel besluipt de insecten door onopvallend over de grond te kruipen.

Strandleeuweriken broeden in weidegebieden in de bergachtige streken van Scandinavië en overwinteren langs de kusten van de Oostzee en de Noordzee. In tegenstelling tot de meeste andere leeuweriken komt de strandleeuwerik niet voor in het binnenland.

Zie ook: Veldleeuwerik, Boomleeuwerik en Kuifleeuwerik