Strandplevier

Charadrius alexandrinus

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Plevieren (Charadriidae)
Lengte:15 tot 17 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Rivieren
Toelichting
Periode:
Zomergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Enkele honderden
Toename of afname:Lichte afname
Bijzonderheden:De strandplevier staat op de rode lijst.

Kenmerken

De bovenzijde is grijsbruin gekleurd
de onderzijde is wit van kleur
Er is een onderbroken borstband aanwezig
De kop is bij het mannetje bruinrood en zwart getekend
Bij het vrouwtje ontbreekt het bruinrode gedeelte op de kop
De snavel is kort en zwart

Omschrijving

De strandplevier is te verwarren met de in Nederland meer algemene kleine plevier en bontbekplevier. De strandplevier onderscheidt zich van de kleine plevier door het ontbreken van een gele ring rond het oog.

De vogel is van de bontbekplevier te onderscheiden doordat de laatste een grotendeels zwarte snavel heeft, terwijl de snavel van de strandplevier geheel zwart is.

Het voedsel van de strandplevier bestaat uit weekdieren, insecten en kreeftachtigen, die met korte stoten van de snavel uit de modder worden gevist. Hierbij worden korte stukjes gerend waarna de vogel weer kort stil staat.

Het nest bestaat uit een ondiep kuiltje in het zand, waarin ongeveer drie goed gecamoufleerde eieren gelegd worden. Meestal broeden strandplevieren afzonderlijk, maar soms vormen zich ook kleine kolonies, waarbij het nest bij voorkeur gebouwd wordt op een plek waar de andere nesten niet zichtbaar zijn.

Zie ook: Kleine plevier, Bontbekplevier, Morinelplevier, Kievit en Goudplevier