Tafeleend

Aythya ferina

Orde:Eendvogels (Anseriformes)
Familie:Eenden (Anatidae)
Lengte:42 tot 49 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Meren
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 2.000
Toename of afname:Constant

Kenmerken

De kop van het mannetje is roodbruin van kleur
Het mannetje heeft een zwarte borst, grijze flanken en rug en een zwart achtereind
De snavel van het mannetje is zwart met een brede grijze streep
Het verenkleed van het vrouwtje is bruin
Op de kop van het vrouwtje bevinden zich enkele lichtere gedeelten
De snavel gaat vloeiend over in het voorhoofd

Omschrijving

Zo opvallend als het mannetje van de tafeleend is, zo onopvallend is het vrouwtje. De kop van het mannetje is roodbruin en contrasteert met de zwarte borst en de lichtgrijze flanken en rug. Het vrouwtje daarentegen is bruin gekleurd met alleen wat lichtere vlekken op de kop. Vanaf de zomer tot in het najaar is het mannetje minder contrastrijk gekleurd, maar nog steeds goed te onderscheiden van het vrouwtje.

Tafeleenden komen 's zomers vooral voor in voedselrijke meren met een redelijk dichte oeverbegroeiing, waar het nest gebouwd kan worden tussen de waterplanten. Het vrouwtje bebroedt de eieren alleen, maar verlaat de jongen vaak al voordat deze kunnen vliegen.

In de winter trekken de meeste tafeleenden naar de grotere meren die 's winters niet dichtvriezen en vormen dan soms grote groepen samen met verwante soorten zoals bijvoorbeeld de kuifeend.

Zie ook: Kuifeend, Witoogeend, Topper, Wilde eend en Grauwe gans