Tapuit

Oenanthe oenanthe

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Lijsters (Turdidae)
Lengte:14 tot 17 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Agrarisch gebied
Heide en veld
Duinen
Toelichting
Periode:
Zomergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Enkele honderden
Toename of afname:Lichte afname
Bijzonderheden:De tapuit staat op de rode lijst.

Kenmerken

De bovenzijde van het mannetje is grijs van kleur met een witte stuit
De onderzijde is vaalwit
De vleugels zijn zwart
De staart heeft een zwarte eindband en is in de vlucht zichtbaar als een T-vorm
Er zijn een brede zwarte oogstreep en een witte wenkbrauwstreep aanwezig
Het vrouwtje is geheel beige gekleurd en heeft een minder duidelijke koptekening
De poten zijn lang en zwart van kleur

Omschrijving

Het verenkleed van de tapuit verschilt per seizoen en per geslacht. Het mannetje heeft in het zomerkleed een grijze bovenzijde, een witte onderzijde, zwarte vleugels en een brede zwarte oogstreep. Het vrouwtje lijkt 's zomers op het mannetje, maar is minder contrastrijk getekend, terwijl de oogstreep nauwelijks zichtbaar is. In het winterkleed is de rug van de beide geslachten bruin, waarbij zich achter het oog van het mannetje een donkere vlek bevindt. In de vlucht is de tapuit te herkennen aan de T-vorm op de staart.

De tapuit wordt vaak op de grond gezien en kan dankzij de lange poten snel lopen. De vogel zit vaak in een rechtopstaande houding op een kleine verhoging in het landschap, waarbij de staart langzaam bewogen wordt.

De vogels leven met name op de grond en broeden vaak in verlaten konijneholen. De tapuit broedt tot ver in het noorden, maar overwintert ten zuiden van de Sahara, sommige vogels vliegen hiervoor tot wel 15.000 kilometer.

Zie ook: Roodborsttapuit, Roodborst, Merel, Zanglijster en Zwarte roodstaart