Temmincks strandloper

Calidris temminkii

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Lengte:13 tot 15 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Periode:
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

De bovenzijde is in het zomerkleed grijsbruin met getekend met een variabele hoeveelheid donkere vlekken
In het winterkleed is de bovenzijde donkergrijs van kleur
De poten zijn kort en licht van kleur
De staartzijden zijn duidelijk lichter van kleur

Omschrijving

Temmincks strandloper is een kleine strandloper, ongeveer net zo groot als de kleine strandloper, maar met een langgerekter lichaam en kortere poten. In het winterkleed is de rug geheel grijs van kleur, maar in het zomerkleed is de rug getekend met donkere vlekken. Juveniele vogels hebben een grijsbruine bovenzijde met veren die voorzien zijn van een zwarte en dan een lichte rand. In de vlucht is Temmincks strandloper te onderscheiden van de kleine strandloper door het ontbreken van een tweetal dunne, witte strepen op de rug.

Temmincks strandloper is een opvallende vogel, die langzaam bewegend op moddervlakten zijn voedsel zoekt, zonder daarbij ver uit de buurt van de oevervegetatie te komen. Bij verstoring vliegt de vogel snel en luid roepend op. Temmincks strandloper broedt langs riviertjes en meren in de buurt van de Scandinavische kust en overwinterd rondom het Middellandse-Zee gebied. In Nederland is de vogel een schaarse doortrekker die zich voornamelijk langs rivieren en meren in het binnenland laat zien.

Zie ook: Bonte strandloper, Drieteenstrandloper, Kanoet, Krombekstrandloper en Paarse strandloper