Turkse tortel

Streptopelia decaocto

Orde:Duifachtigen (Columbiformes)
Familie:Duiven (Columbidae)
Lengte:31 tot 34 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Stedelijk gebied
Agrarisch gebied
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:50.000 tot 100.000
Toename of afname:Constant

Kenmerken

Het verenkleed is licht grijsbruin van kleur
De onderzijde is lichter gekleurd dan de bovenzijde
Er is een smalle, zwartgekleurde en met wit omgeven halsband aanwezig
De onderkant van de staart is zwart met een brede witte eindband

Omschrijving

De Turkse tortel is door het lichtbruine verenkleed met de zwarte streep in de nek een goed herkenbare vogel. In de vlucht is de vogel te herkennen aan de relatief lange staart met de brede zwarte eindband. In Bovendien is in de vlucht het geruis van de vleugelslagen te horen. In de baltsvlucht worden enkele snelle vleugelslagen gevolgd door een korte glijpauze.

De Turkse tortel maakt een slordig nest van kleine takjes in een boom. De vogel komt oorspronkelijk uit India en broedt pas sinds 1947 in Nederland. Sindsdien heeft de vogel zich sterk uitgebreid, zodat momenteel in Nederland ieder jaar tussen de 50.000 en 100.000 paren in Nederland broeden.

Zie ook: Zomertortel, Houtduif, Holenduif en Rotsduif