Visdief

Sterna hirundo

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Sterns (Sternidae)
Lengte:34 tot 37 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Zee en kust
Meren
Rivieren
Toelichting
Periode:
Zomergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer dan 15.000
Toename of afname:Constant
Bijzonderheden:De visdief staat op de rode lijst.

Kenmerken

De bovenzijde is lichtgrijs, de onderzijde is wit
Er is een zwarte kopkap aanwezig
De snavel is oranjerood met een zwarte punt
De poten zijn oranjerood
De vleugels zijn lang en smal
De staart is gevorkt

Omschrijving

Zoals alle sterns is ook de visdief een slanke vogel met een sierlijke vlucht. De visdief valt op door de lange, maar zeer smalle vleugels en de gevorkte staart. De vogel is moeilijk te onderscheiden van de nauw verwante noordse stern. De snavel van de visdief heeft in tegenstelling tot de snavel van de noordse stern een zwarte punt. Als de vogels de vleugels opgevouwen hebben, dan steken bij de visdief de punten van de vleugels tot voorbij de staartpunten, terwijl bij de noordse stern de staartpunten tot voorbij de vleugelpunten reiken.

De visdief broedt in Nederland zowel langs de kust als in het binnenland. Het nest wordt op het strand of op de oever gebouwd. De visdief is vaak zwevend boven het water te zien, waarbij de snavel naar beneden is gericht. De vogel speurt zo naar vissen die zich vlak onder het oppervlak bevinden en welke met een snelle stootduik worden gevangen. In de winter trekken de visdieven uit Nederland weg om te overwinteren in Afrika.

Zie ook: Noordse stern, Grote stern, Dwergstern, Dougalls stern en Reuzenstern