Waterhoen

Gallinula chloropus

Orde:Kraanvogelachtigen (Gruiformes)
Familie:Rallen (Rallidae)
Lengte:27 tot 31 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Meren
Rivieren
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 50.000
Toename of afname:Lichte afname

Kenmerken

Het verenkleed is bruinzwart van kleur
Over de flanken loopt een onregelmatige streep
De snavel is rood met een gele punt, die overgaat in een rode voorhoofdsplaat
De onderstaartdekveren zijn wit
De tenen zijn gelobt en geelgroen van kleur

Omschrijving

Het waterhoen is een onopvallende, maar toch goed herkenbare vogel die eigenlijk alleen met de meerkoet verward kan worden. De snavel en de voorhoofdsplaat van de waterhoen zijn echter rood in plaats van wit van kleur. Ook loopt bij het waterhoen een onderbroken, witte streep over de flanken en heeft de vogel witte veren onder staart.

Het waterhoen is een schuwe watervogel die zich meestal dicht bij de beschutting van de oevervegetatie bevindt. Tijdens het zwemmen beweegt de vogel de kop met forse rukken naar voren en naar achteren, terwijl de staart omhoog gehouden wordt zodat de witte staartveren zichtbaar zijn.

Het voedsel bestaat zowel uit plantendelen als verschillende insecten en weekdieren. Het waterhoen zoekt zijn voedsel voornamelijk langs de oevers van het water en loopt daarbij ook over het land, maar verlaat ook dan zelden de beschutting van de oeverplanten. In tegenstelling tot de meerkoet duikt het waterhoen maar weinig.

Zie ook: Meerkoet, Waterral, Porseleinhoen, Kwartelkoning en Kleinst waterhoen