Waterpieper

Anthus spinoletta

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Kwikstaarten (Motacillidae)
Lengte:15 tot 17 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Zee en kust
Meren
Rivieren
Toelichting
Periode:
Wintergast
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

De bovenzijde is grijsbruin van kleur
Er is een lichte wenkbrauwstreep aanwezig
De onderzijde is in de zomer wit met een roestbruine tint
In de winter is de onderzijde vaalwit
In het winterkleed zijn de borst en de flanken gestreept

Omschrijving

De waterpieper is makkelijk te verwarren met de meer algemene graspieper. De poten zijn echter donkerder van kleur en in het zomerkleed ontbreken de strepen op borst en de flanken. In het zomerkleed is de borst eerst nog enigszins roestbruin van kleur, maar door slijtage van de veren verdwijnt deze kleur later in het seizoen. In het winterkleed is de onderzijde duidelijk zichtbaar gestreept. In alle kleden is een lichte wenkbrauwstreep aanwezig.

De waterpieper broedt in bergachtige gebieden, maar overwintert onder andere in Nederland en België. De vogel bouwt het nest op een beschutte plaats onder stenen of planten en voedt zich voornamelijk met insecten.

Zie ook: Graspieper, Boompieper, Duinpieper, Grote pieper en Oeverpieper