Watersnip

Gallinago gallinago

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Lengte:23 tot 28 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Agrarisch gebied
Meren
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:1.000 tot 1.500
Toename of afname:Lichte afname
Bijzonderheden:De watersnip staat op de rode lijst.

Kenmerken

Het verenkleed is bruin met zwarte vlekken
De onderzijde is lichter gekleurd
Over de rug lopen een aantal lichte lengtestrepen
Op de kop bevinden zich enkele donkere en lichte strepen
De snavel is lang en recht

Omschrijving

In verhouding tot de kop is de snavel van de watersnip zeer lang. In de vlucht is de vogel te herkennen aan de witte vleugelrand. De watersnip is vaak zoekend naar voedsel te zien in ondiep water of lopend door de modder waarbij de snavel met snelle bewegingen op en neer wordt bewogen om prooidieren als wormen en kleine kreeftachtigen op te sporen.

De watersnip vertoont in het voorjaar een typische baltsvlucht waarbij de vogel met gespreide staartveren stijl naar beneden vliegt. De staartveren gaan hierdoor trillen wat een geluid veroorzaakt als het blaten van een geit.

Het nest van de watersnip bestaat uit een diepe kuil bedekt met grashalmen en bladeren. Bij bedreiging vertrouwt de vogel op de uitstekende schutkleur en vliegt pas op het laatste moment op. De watersnip vliegt dan zigzaggend weg, waarbij de vogel snel hoogte wint.

Zie ook: Grutto, Tureluur, Wulp, Houtsnip en Kemphaan