Wilde zwaan

Cygnus cygnus

Orde:Eendvogels (Anseriformes)
Familie:Eenden (Anatidae)
Lengte:140 tot 160 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Spanwijdte:200 tot 240 cm
Biotoop:
Moeras
Agrarisch gebied
Meren
Toelichting
Periode:
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Hooguit enkele
Bijzonderheden:De wilde zwaan staat op de rode lijst.

Kenmerken

Het verenkleed is geheel wit van kleur
De hals is lang en meestal gestrekt
De snavel is zwart met een gele basis
De poten zijn zwart

Omschrijving

De wilde zwaan is een erg grote vogel die desondanks uitstekend kan vliegen. De vogel is ongeveer even groot als de knobbelzwaan, en is het best van deze verwante soort te onderscheiden door de gele in plaats van oranje snavel en doordat de vogel doorgaans zwemt met een gestrekte hals, terwijl de knobbelzwaan de hals in een sierlijke S-vorm houdt. De kleine zwaan heeft net als de wilde zwaan een geel met zwarte snavel, maar deze soort is beduidend kleiner. In de vlucht is de wilde zwaan goed te onderscheiden van de knobbelzwaan doordat het fluitende geluid tijdens iedere vleugelslag ontbreekt. Wel laat de vogel, ook in de vlucht, vaak een luide, trompetterende roep horen.

De wilde zwaan overwintert in Nederland, maar broeden doet de vogel verder naar het noorden, op de oevers van meren in de toendra's en bossen van Scandinavië en Rusland. In Nederland is de vogel 's winters vooral te vinden op weiden en akkers.

Zie ook: Knobbelzwaan, Kleine zwaan, Wilde eend, Grauwe gans en Kuifeend