Witwangstern

Chlidonias hybridus

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Sterns (Sternidae)
Lengte:24 tot 28 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Meren
Toelichting
Periode:
Zeldzaam
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Mogelijk enkele paren

Kenmerken

Het verenkleed is donkergrijs van kleur
Er is een zwarte kopkap aanwezig
De wangen zijn wit van kleur
De snavel en de poten zijn rood van kleur

Omschrijving

De witwangstern is een donker gekleurde stern, maar wel duidelijk lichter gekleurd dan de zwarte stern. In het winterkleed heeft de witwangstern net als de zwarte stern een lichte onderzijde en een grijze bovenzijde. De witwangstern is van de zwarte stern te onderscheiden door het ontbreken van de zwarte vlek op de zijborst. Jonge vogels hebben in plaats van een egaal gekleurde rug een schubpatroon van bruine vlekken.

De witwangstern komt in Nederland voor als doortrekker en zeldzame zomergast. Hoewel enkele broedgevallen in Nederland bekend zijn, broedt de vogel voornamelijk in het zuiden en het oosten van Europa, in ondiepe binnenwateren en dichtbegroeide moerassen. De vogels broeden in kolonies en gebruiken vooral riet om een rommelig nest te maken. In de winter trekken de meeste witwangsterns naar het gebied ten zuiden van de Sahara, hoewel een toenemend aantal vogels in het Middellandse Zeegebied blijft overwinteren.

Zie ook: Zwarte stern, Grote stern, Visdief, Noordse stern en Dwergstern