Wulp

Numenius arquata

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Lengte:48 tot 57 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Agrarisch gebied
Meren
Heide en veld
Duinen
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 6.000
Toename of afname:Lichte afname
Bijzonderheden:De wulp staat op de rode lijst.

Kenmerken

Het verenkleed is grijsbruin van kleur
Het verenkleed is bedekt met donkere vlekken en strepen
De snavel is zeer lang, dun en naar beneden gebogen
De poten zijn lang

Omschrijving

De wulp is onopvallend gekleurd, maar door de grootte en de omlaag gebogen snavel toch een herkenbare soort. Buiten de broedtijd komt in Nederland ook de regenwulp voor. Deze vogel lijkt sterk op de wulp, maar heeft donkere strepen op de kop en een snavel die alleen aan het uiteinde naar beneden is gebogen. De roep van de wulp is een zeer luid koerlie, in de broedtijd is een zang te horen die bestaat uit een reeks luide tonen die oplopen in snelheid en toonhoogte en worden gevolgd door een triller.

In de broedtijd maakt het mannetje meerdere kuiltjes om als nest te dienen. Het vrouwtje kiest één van deze kuiltjes en bekleedt het met gras. De vogels keren jaren achter elkaar terug naar hetzelfde broedgebied. In de winter trekt een groot gedeelte van de Nederlandse wulpen naar Zuid-Europa of Afrika. Wulpen die in het noorden hebben gebroed trekken twee keer per jaar door Nederland of blijven er overwinteren.

Zie ook: Regenwulp, Grutto, Tureluur, Houtsnip en Watersnip