Zeearend

Haliaeetus albicilla

Orde:Roofvogels (Falconiformes)
Familie:Sperwers (Accipitridae)
Lengte:75 tot 90 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Spanwijdte:190 tot 240 cm
Biotoop:
Moeras
Zee en kust
Meren
Rotsachtige kusten en eilanden
Toelichting
Periode:
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Sinds 2006 enkele paren
Toename of afname:Lichte toename
Bijzonderheden:De zeearend staat op de rode lijst.

Kenmerken

Het verenkleed is donkerbruin van kleur
De kop is lichter gekleurd
De haaksnavel is fors en geel van kleur
De staart is kort en wit van kleur
De vleugels zijn in de vlucht rechthoekig en sterk gevingerd

Omschrijving

Met een spanwijdte van bijna 2,5 meter is de zeearend één van de grootste Nederlandse vogels. In de vlucht is de zeearend goed te herkennen aan de rechthoekige vleugels met losstaande veren aan de uiteinden. In de vlucht vallen ook de korte, witte staart en de ver uitstekende kop op. De vogel vliegt vaak laag over het water en houdt in de zweefvlucht beide vleugels horizontaal.

De zeearend bouwt van takken een groot nest in de top van een boom, maar soms ook op de rotsen. De zeearend is in Europa mede door invloed van de mens een erg zeldzame roofvogel geworden. In Midden-Europa wordt tegenwoordig veel gedaan om de zeearend als broedvogel te beschermen. Mede door deze maatregelen breidt het broedgebied van de zeearend zich steeds verder uit en in 2006 broedde de zeearend voor het eerst in Nederland.

Zie ook: Buizerd, Sperwer, Havik, Bruine kiekendief en Wespendief