Zilvermeeuw

Larus argentatus

Orde:Pleviervogels (Charadriiformes)
Familie:Meeuwen (Laridae)
Lengte:54 tot 60 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Stedelijk gebied
Zee en kust
Agrarisch gebied
Meren
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Ruim 50.000
Toename of afname:Lichte afname

Kenmerken

Het verenkleed is voornamelijk wit
De rug is lichtgrijs van kleur
De vleugelpunten zijn zwart met witte vlekken
In het winterkleed bevinden zich donkere strepen op de kop
De snavel is geel met een rode vlek bij de punt
De iris van het oog is helder geel
De poten zijn roze gekleurd

Omschrijving

Het duurt bij zilvermeeuw ongeveer vier jaar voordat de jonge vogels het volwassen verenkleed hebben gekregen. Tot die tijd is het verenkleed bezet met talrijke bruine vlekken, die langzaam verdwijnen. In deze periode is de zilvermeeuw moeilijk te onderscheiden van andere grote meeuwen van ongeveer dezelfde leeftijd.

De zilvermeeuw is in Nederland een algemene vogel die zowel langs de kust als in het binnenland voorkomt. De zilvermeeuw is een alleseter en het voedsel bestaat onder andere uit vis, kreeftachtigen, schelpdieren en aas, maar ook eieren en jongen van soortgenoten en andere vogels worden gegeten. In de winter zoeken de vogels hun voedsel vaak in steden en op vuilnisbelten.

Zie ook: Kokmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Stormmeeuw, Zwartkopmeeuw en Grote mantelmeeuw