Zomertortel

Streptopelia turtur

Orde:Duifachtigen (Columbiformes)
Familie:Duiven (Columbidae)
Lengte:25 tot 27 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Agrarisch gebied
Struiken
Loofbossen
Heide en veld
Toelichting
Periode:
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Minder dan 10.000
Toename of afname:Lichte afname
Bijzonderheden:De zomertortel staat op de rode lijst.

Kenmerken

De veren op de rug zijn zwart met brede, roodbruine randen
De staart is zwart met een witte eindband
Op de zijkant van de nek bevindt zich een zwart met lichtblauwe tekening
Rondom het oog bevindt zich een rode cirkel

Omschrijving

De zomertortel of tortelduif is met iets meer dan 25 cm de kleinste Europese duif. De vogel is goed te herkennen aan het schubpatroon op de rug dat veroorzaakt wordt door de brede roodbruine randen van de veren. Ook door de zwart met lichtblauwe tekening op de nek is de vogel goed te herkennen. De zomertortel is redelijk schuw, maar verraad vaak zijn aanwezigheid door de herkenbare roep.

De zomertortel overwintert in Afrika ten zuiden van de Sahara, maar broedt in grote delen van Europa. Vroeger was de populatie zomertortels in Nederland veel groter. Door het verdwijnen van kleinschalige akkerbouw en het toegenomen gebruik van bestrijdingsmiddelen is de vogel echter snel in aantal achteruit gegaan. Momenteel is de jacht de grootste bedreiging voor de vogel, met name in Frankrijk worden jaarlijks vele vogels geschoten.

Zie ook: Turkse tortel, Houtduif, Holenduif en Rotsduif