Zwarte kraai

Corvus corone

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Kraaien (Corvidae)
Lengte:44 tot 51 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Stedelijk gebied
Agrarisch gebied
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Toelichting
Aantal broedparen:Bijna 100.000
Toename of afname:Constant

Kenmerken

Het verenkleed is geheel zwart en enigszins glanzend
De snavel is zwart
De bovensnavel buigt pas bij de punt naar beneden

Omschrijving

De zwarte kraai is vaak te zien in paren of in kleine groepen, maar slechts zelden in grote groepen. terwijl de meeste vogels hippen, beweegt de zwarte kraai zich op de grond voort door stappen te zetten, waarbij ook het achterlichaam heen en weer gaat. Het geluid van de kraai is klinkt als kraah, kraah en lijkt op de roep van de roek.

Net als de meeste andere kraaiachtigen blijven het mannetje en het vrouwtje hun hele leven bij elkaar. Het nest is van takken gemaakt en wordt gebouwd in de top van een hoge boom. Zwarte kraaien zijn alleseters, hun voedsel bestaat voornamelijk uit insecten en larven van meikevers, maar ook eieren, vogels, kleine dieren worden gegeten.

Vroeger werden de zwarte kraai en de bonte kraai ondanks het verschil in verenkleed tot dezelfde soort gerekend, tegenwoordig worden het als aparte soorten beschouwd.

Zie ook: Roek, Raaf, Bonte kraai, Kauw en Ekster