Zwarte mees

Parus ater

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Mezen (Paridae)
Lengte:10 tot 12 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Wintergast
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 30.000
Toename of afname:Lichte afname
Bijzonderheden:De zwarte mees staat op de rode lijst.

Kenmerken

De bovenzijde is grauw blauw-groen van kleur
De onderzijde is licht van kleur
De kop is groot en zwart van kleur
Er zijn twee witte wangvlekken aanwezig
Op het achterhoofd bevindt zich een witte vlek

Omschrijving

De zwarte mees lijkt veel op de wat grotere koolmees, maar is toch goed te onderscheiden. De kop is groter en de vogel heeft een witte vlek op het achterhoofd. daarnaast heeft de zwarte mees, in tegenstelling tot de koolmees geen zwarte borststreep en is de onderzijde grijs in plaats van geel. De zwarte mees zet soms zijn kopveren op, zodat een kleine kuif ontstaat.

De zwarte mees leeft vrijwel alleen in naaldbossen, waar de vogel zich 's zomers voedt met insecten en 's winters met zaden. Het nest wordt onder de grond gebouwd in een holletje tussen de boomwortels. De vogel blijft meestal het hele jaar in hetzelfde gebied, maar in sommige winters komen grote aantallen zwarte mezen uit het noorden van Europa naar Nederland. De vogel is in de winter vaak in kleine groepen te zien, vaak samen met andere mezen. Als zo'n gemengde groep het naaldbos verlaat, blijft de zwarte mees gewoonlijk achter.

Zie ook: Koolmees, Pimpelmees, Kuifmees, Matkop en Glanskop