Zwarte ooievaar

Ciconia nigra

Orde:Reigerachtigen (Ciconiiformes)
Familie:Ooievaars (Ciconiidae)
Lengte:90 tot 105 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Spanwijdte:170 tot 205 cm
Biotoop:
Moeras
Agrarisch gebied
Meren
Gebergte
Rivieren
Loofbossen
Toelichting
Periode:
Dwaalgast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

Het verenkleed is zwart met een paarse en groene metaalglans
De buik is wit van kleur
De stevige snavel is recht en rood van kleur
De poten zijn lang en rood

Omschrijving

De zwarte ooievaar is in tegenstelling tot de gewone ooievaar een schuwe vogel die zich behalve tijdens de trek zelden buiten het bos of het moeras laat zien. De zwarte ooievaar onderscheidt zich duidelijk van de gewone ooievaar door het grotendeels zwarte verenkleed. Ook kleppert de zwarte ooievaar maar zelden met de snavel.

De zwarte ooievaar bouwt een groot nest van takken dat door hetzelfde paartje ieder jaar opnieuw gebruikt wordt, hierbij wordt het nest telkens uitgebreid en kan zo erg groot worden. Het voedsel bestaat onder andere uit amfibieën en kleine zoogdieren, die gevangen worden in vochtige weiden, moerassen of ondiep water.

Het broedgebied bevindt zich in de uitgestrekte bos- en moerasgebieden van met name Oost-Europa. Op de trek naar het zuiden komt de vogel soms door Nederland.

Zie ook: Ooievaar