Zwarte roodstaart

Phoenicurus ochruros

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Lijsters (Turdidae)
Lengte:13 tot 15 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Stedelijk gebied
Struiken
Rotsachtige kusten en eilanden
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 30.000
Toename of afname:Constant

Kenmerken

De bovenzijde van het mannetje is blauwgrijs gekleurd
De kruin van het mannetje is lichtgrijs van kleur
De borst en keel van het mannetje zijn zwart
Het vrouwtje is grijsbruin van kleur
Beide geslachten hebben hebben een roestrode stuit en staart
De poten zijn zwart van kleur

Omschrijving

Door het fraaie donkergrijs met zwarte verenkleed is het mannetje van de zwarte roodstaart een opvallende en goed herkenbare vogelsoort. Het verenkleed van het vrouwtje is daarentegen onopvallend grijsbruin van kleur. Beide geslachten hebben echter een roodbruin gekleurde staart. Het vrouwtje is met enige moeite te onderscheiden van het vrouwtje van de gekraagde roodstaart. Het vrouwtje van de zwarte roodstaart is namelijk donkerder van kleur en heeft in verhouding meer grijs in het verenkleed. De zwarte roodstaart wordt vaak gezien in een rechtopstaande houding, terwijl de staart opvallend trilt.

Insecten vormen het voornaamste voedsel van de zwarte roodstaart. De vogel zit vaak op een zitpost en vliegt vervolgens naar de grond om insecten op te pikken. De meeste zwarte roodstaarten overwinteren in het Middellandse-Zeegebied, maar er zijn ook vogels die in Nederland overwinteren.

Zie ook: Gekraagde roodstaart, Merel, Roodborst, Zanglijster en Grote lijster