Zwarte wouw

Milvus migrans

Orde:Roofvogels (Falconiformes)
Familie:Sperwers (Accipitridae)
Lengte:50 tot 60 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Spanwijdte:130 tot 160 cm
Biotoop:
Moeras
Agrarisch gebied
Struiken
Meren
Gebergte
Rivieren
Loofbossen
Naaldbossen
Toelichting
Periode:
Zeldzaam
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Mogelijk enkele paren

Kenmerken

De bovenzijde is zwartbruin van kleur
De onderzijde is roodbruin
De kop is lichtgrijs met een donkere tekening
De staart is licht gevorkt

Omschrijving

In de vlucht is het belangrijkste kenmerk van de zwarte wouw de licht gevorkte staart. Van alle in Nederland voorkomende roofvogels hebben alleen de zwarte en de rode wouw een gevorkte staart. De staart van de zwarte wouw is minder sterker gevorkt dan die van de rode wouw.

Het belangrijkste voedsel bestaat uit zoogdieren, vogels en vis, maar ook aas wordt gegeten. De gevangen prooien worden aan de klauwen weggedragen en tijdens te vlucht gegeten. De zwarte wouw wordt vaak cirkelend boven meren gezien, waar de vogel jaagt op vis.

De zwarte wouw doet Nederland slechts zelden aan en dan alleen nog als doortrekker. De vogel is zeer wijd verspreid en broedt in grote delen van Europa en Azië. In de winter trekken de Europese vogels naar Afrika.

Zie ook: Rode wouw, Buizerd, Sperwer, Havik en Bruine kiekendief