Zwarte zee-eend

Melanitta nigra

Orde:Eendvogels (Anseriformes)
Familie:Eenden (Anatidae)
Lengte:44 tot 54 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Zee en kust
Meren
Toelichting
Periode:
Wintergast
Doortrekker
Toelichting
Aantal broedparen:Geen

Kenmerken

Het prachtkleed van het mannetje is zwart van kleur
Het vrouwtje en het mannetje in het winterkleed zijn donkerbruin
De wangen en de zijkant van de hals van het vrouwtje zijn lichtbruin
Op de snavel van het mannetje bevindt zich een knobbel
De snavel van het mannetje is gedeeltelijk geel van kleur

Omschrijving

Ondanks de naam van de zwarte zee-eend, is alleen het mannetje in zijn prachtkleed echt zwart, het winterkleed is duidelijk bruiner. Het mannetje is in het prachtkleed tevens te herkennen aan de gedeeltelijk oranjegele snavel, waarop zich ook een kleine knobbel bevindt. Het verenkleed van het vrouwtje heeft het gehele jaar een donkerbuine kleur. De wangen en de zijkanten van de hals zijn bij het vrouwtje lichter gekleurd.

De zwarte zee-eend broedt in het noorden van Europa, maar brengt de winter door op open zee verder naar het zuiden. De zwarte zee-eenden die in Nederland gezien worden zijn meestal doortrekkers, maar ook overwinterende vogels worden geregeld langs de kust gezien.

Zie ook: Grote zee-eend, Wilde eend, Grauwe gans, Kuifeend en Slobeend