Overzicht

Hieronder staat een overzicht van de 50 meest voorkomende vogels van Nederland, gesorteerd op aantal. In deze lijst wordt alleen gekeken naar het aantal broedparen, vogels die alleen door Nederland trekken of hier de winter doorbrengen worden niet meegerekend. Het aantal broedparen van een soort in Nederland voorkomt is altijd een schatting en het overzicht is daarom ook niet erg nauwkeurig, de horizontale balken geven een indruk van de aantallen.Informatie over het aantal broedparen is grotendeels gebaseerd op 'De atlas van de Nederlandse broedvogels', uitgegeven door de Sovon.