Huiszwaluw

Delichon urbica

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Zwaluwen (Hirundinidae)
Lengte:13 tot 15 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Spanwijdte:27 tot 29 cm
Biotoop:
Stedelijk gebied
Agrarisch gebied
Toelichting
Periode:
Zomergast
Toelichting
Aantal broedparen:Minder dan 100.000
Toename of afname:Lichte toename
Bijzonderheden:De huiszwaluw staat op de rode lijst.

Kenmerken

De bovenzijde is glanzend blauwzwart van kleur
De onderzijde en de stuit zijn wit
De staart is slechts zwak gevorkt
Op de borst bevindt zich een onduidelijke donkere vlek

Omschrijving

De huiszwaluw en de boerenzwaluw zijn de meest voorkomende zwaluwen in Nederland. In vergelijking tot de boerenzwaluw is de buik van de huiszwaluw wit in plaats van roomkleurig, terwijl de keel wit in plaats van rood is. De huiszwaluw is in de vlucht van de boerenzwaluw te onderscheiden door de veel minder diep gevorkte staart. De huiszwaluw vliegt met grote snelheid en scherpe bochten. In de vlucht vangt de vogel insecten die door speciale borsteltjes bij de snavelwortel vastgehouden worden. Meestal jaagt de huiszwaluw hoog in de lucht, maar bij vochtig weer vliegt de vogel veel lager.

Het nest van de huiszwaluw is bolvormig, wordt gemaakt van klei en heeft een vliegopening aan de bovenkant. De vogel bouwt het nest bij voorkeur onder overhangende delen van daken en broedt meestal in kleine kolonies. In oktober trekt de vogel naar tropisch Afrika om het volgende jaar in april weer terug te keren.

Zie ook: Boerenzwaluw en Oeverzwaluw