Rietgors

Emberiza schoeniclus

Orde:Zangvogels (Passeriformes)
Familie:Gorzen (Emberizidae)
Lengte:13 tot 16 cm
Geluid:
  © ETI BioInformatics, SoortenBank.nl
Biotoop:
Moeras
Agrarisch gebied
Meren
Toelichting
Periode:
Het gehele jaar
Wintergast
Toelichting
Aantal broedparen:Ongeveer 100.000
Toename of afname:Lichte toename

Kenmerken

De rug is bruin met zwarte strepen
De onderzijde is vaalwit van kleur
het mannetje heeft een zwarte kop en een zwarte bef
Het mannetje heeft een witte halsband
Er is een witte snorstreep aanwezig
De staartzijden zijn wit van kleur

Omschrijving

Het vrouwtje van de rietgors is een onopvallende vogel, met een lichtgekleurde onderzijde met donkere lengtestrepen. De bovenzijde is bruin met zowel lichte als donkere strepen. Het mannetje is in het zomerkleed goed te herkennen aan de zwarte kop met de witte halsband. De zang van het mannetje bestaat uit een herhaling van drie tonen die lang aan kan houden en meestal voorgedragen wordt vanaf een hoge zangpost.

De vogel nestelt in laag struikgewas en brengt twee of drie nesten per jaar groot. De rietgors zwerft in de winter soms rond in het gebied waar de vogel ook gebroed heeft, maar trekt meestal naar het zuiden. Vogels uit het noorden van Europa overwinteren soms in Nederland.

Zie ook: Geelgors, Ortolaan, Grauwe gors, IJsgors en Sneeuwgors